Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Информация о культуре » Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Актуальність теми полягає у вивченні творчості Джона Ноймайера, яке дало поштовх для розвитку сучасної хореографії. Саме ноймайєрівська танцювальна лексика вібрала усе – від чистої класики до американського «постмодерн данс», від умовної балетної пантоміми у стилі ХІХст.до стилізованих народних танців та побутових жестів. Також складні на перший погляд концептуальні вистави Ноймайєра, розраховані на різні сприйняття (сюжетний, поетичний, символічний, філософський) у залежності від потенціалу глядача.

Тому творчий вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету дуже великий, і може бути цільним порадником для керівників ансамблів та балетних труп.

Враховуючи все раніше сказане можна відзначити, що тема курсової роботи є актуальною.

Мета - на основі вивченого матеріалу і систематизації наукової літератури, зробити аналіз впливу творчої діяльності Д. Ноймайєра на розвиток сучасної хореографії.

Наукова новизна полягає у вивченні особливостей балетмейстерської роботи Д. Ноймайєра та його експерементів у напрямку так званого «симфонічного танцю».

Практичне значення роботи полягає в тому, що розробки цієї наукової роботи можуть бути використані при підготовки до лекцій на уроках таких дисциплін як «Історія хореографічного мистецтва», та «Мистецтво балетмейстера».

Еще по теме:

Особенности формообразования предметного мира Древней Греции
В отличие от Др. Египта, где конструкция изделий маскировалась, древние греки впервые стали любоваться самой конструкцией, эстетически осознали саму конструкцию изделия. Это выявляется как в архитектуре так и в предметном мире. Древнегреч ...

Слово
Базисной структурной единицей, своего рода "атомом" языка является слово. Подобно атомам, слова имеют внутреннюю структуру (корень, суффиксы, приставки и пр.) и строятся из "элементарных частиц": ими служат звуки - фон ...

Элитарная и массовая культура: их взаимоотношения и роль в обществе
Массовая культура — это часть общей культуры, отделенная от элитарной лишь большим количеством потребителей и социальной востребованностью. Музыка Моцарта в зале филармонии остается явлением элитарной культуры, а та же мелодия в упрощенно ...

Актуально о культуре

Художественная культура


Художественная культура есть многосторонний процесс и результат эстетического преобразования сферы человеческой жизнедеятельности...

Разделы