Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Информация о культуре » Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Актуальність теми полягає у вивченні творчості Джона Ноймайера, яке дало поштовх для розвитку сучасної хореографії. Саме ноймайєрівська танцювальна лексика вібрала усе – від чистої класики до американського «постмодерн данс», від умовної балетної пантоміми у стилі ХІХст.до стилізованих народних танців та побутових жестів. Також складні на перший погляд концептуальні вистави Ноймайєра, розраховані на різні сприйняття (сюжетний, поетичний, символічний, філософський) у залежності від потенціалу глядача.

Тому творчий вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету дуже великий, і може бути цільним порадником для керівників ансамблів та балетних труп.

Враховуючи все раніше сказане можна відзначити, що тема курсової роботи є актуальною.

Мета - на основі вивченого матеріалу і систематизації наукової літератури, зробити аналіз впливу творчої діяльності Д. Ноймайєра на розвиток сучасної хореографії.

Наукова новизна полягає у вивченні особливостей балетмейстерської роботи Д. Ноймайєра та його експерементів у напрямку так званого «симфонічного танцю».

Практичне значення роботи полягає в тому, що розробки цієї наукової роботи можуть бути використані при підготовки до лекцій на уроках таких дисциплін як «Історія хореографічного мистецтва», та «Мистецтво балетмейстера».

Еще по теме:

«Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями»
«Меркурий», русский 18-пушечный бриг Черноморского флота, отличившийся под командованием капитан-лейтенанта А. И. Казарского во время русско-турецкой войны 1828 - 29.14(26) мая 1829 «Меркурий», преследуемый турецкой эскадрой (6 линейных к ...

Бог индийского Пантеона – Кришна
Бог индийского Пантеона – Кришна главный и самый популярный. Бог индийского пантеона считается воплощением Бога – охранителя жизни по имени Вишну. Кришна – воплощение Вишну. Кришна – олицетворение Высшего Космического Разума и одновременн ...

Функции и воспитательный потенциал фольклора
Во-первых, фольклор способствует углублению знаний о народной духовной культуре в ее прошлом и настоящем. Фольклор знакомит с бытом, традициями, обычаями своего и «народа-соседа». Во-вторых, с помощью фольклора осуществляется усвоение нр ...

Актуально о культуре

Художественная культура


Художественная культура есть многосторонний процесс и результат эстетического преобразования сферы человеческой жизнедеятельности...

Разделы