Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Информация о культуре » Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Актуальність теми полягає у вивченні творчості Джона Ноймайера, яке дало поштовх для розвитку сучасної хореографії. Саме ноймайєрівська танцювальна лексика вібрала усе – від чистої класики до американського «постмодерн данс», від умовної балетної пантоміми у стилі ХІХст.до стилізованих народних танців та побутових жестів. Також складні на перший погляд концептуальні вистави Ноймайєра, розраховані на різні сприйняття (сюжетний, поетичний, символічний, філософський) у залежності від потенціалу глядача.

Тому творчий вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету дуже великий, і може бути цільним порадником для керівників ансамблів та балетних труп.

Враховуючи все раніше сказане можна відзначити, що тема курсової роботи є актуальною.

Мета - на основі вивченого матеріалу і систематизації наукової літератури, зробити аналіз впливу творчої діяльності Д. Ноймайєра на розвиток сучасної хореографії.

Наукова новизна полягає у вивченні особливостей балетмейстерської роботи Д. Ноймайєра та його експерементів у напрямку так званого «симфонічного танцю».

Практичне значення роботи полягає в тому, що розробки цієї наукової роботи можуть бути використані при підготовки до лекцій на уроках таких дисциплін як «Історія хореографічного мистецтва», та «Мистецтво балетмейстера».

Еще по теме:

Политическая культура
Политика есть область человеческих отношений и взаимодействий по поводу власти. Термином «власть» мы обозначаем способность одного человека определять поведение другого или других. Политическая культура – это совокупность регулятивов и ц ...

Становление и развитие искусства выемчатой лиможской эмали
Лиможская эмаль - французские художественные изделия из меди с росписью непрозрачной эмалью, изготовлявшиеся в г. Лимож (Limoges, France), расцвет производства которого припадает на середину XV – середину XVII вв. Изготовление изделий эт ...

Ограниченная палитра
Используя обширный арсенал средств, художник достигает большей убедительности, конкретности в изображении. Умело используя художественную форму, подчиняя формальные средства своей воле, направляя их на осуществление замысла, художник созд ...

Актуально о культуре

Художественная культура


Художественная культура есть многосторонний процесс и результат эстетического преобразования сферы человеческой жизнедеятельности...

Разделы