Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Информация о культуре » Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Актуальність теми полягає у вивченні творчості Джона Ноймайера, яке дало поштовх для розвитку сучасної хореографії. Саме ноймайєрівська танцювальна лексика вібрала усе – від чистої класики до американського «постмодерн данс», від умовної балетної пантоміми у стилі ХІХст.до стилізованих народних танців та побутових жестів. Також складні на перший погляд концептуальні вистави Ноймайєра, розраховані на різні сприйняття (сюжетний, поетичний, символічний, філософський) у залежності від потенціалу глядача.

Тому творчий вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету дуже великий, і може бути цільним порадником для керівників ансамблів та балетних труп.

Враховуючи все раніше сказане можна відзначити, що тема курсової роботи є актуальною.

Мета - на основі вивченого матеріалу і систематизації наукової літератури, зробити аналіз впливу творчої діяльності Д. Ноймайєра на розвиток сучасної хореографії.

Наукова новизна полягає у вивченні особливостей балетмейстерської роботи Д. Ноймайєра та його експерементів у напрямку так званого «симфонічного танцю».

Практичне значення роботи полягає в тому, що розробки цієї наукової роботи можуть бути використані при підготовки до лекцій на уроках таких дисциплін як «Історія хореографічного мистецтва», та «Мистецтво балетмейстера».

Еще по теме:

Противоречивость технического прогресса
Чаще всего указываются следующие главные опасности, которыми угрожает человечеству технический прогресс. 1. Технический прогресс обедняет духовную жизнь человечества. 2. Технический прогресс превращает человека в раба техники. 3. Техни ...

Празднование «Ивана Купала» в ближнем зарубежье
Германские, скандинавские и прибалтийские народности пышно справляли день и ночь летнего солнцестояния. "Yhannes" у финнов, "Ligo" - у латышей, "Jonines" - у литовцев, один из важнейших календарных праздников ...

Тексты и их интерпретация
В герменевтике (так называют теорию и практику истолкования текстов, а также философское учение, связанное с этой проблематикой) выделяется целый ряд обстоятельств, обусловливающих возникновение разных способов понимания и интерпретации т ...

Актуально о культуре

Художественная культура


Художественная культура есть многосторонний процесс и результат эстетического преобразования сферы человеческой жизнедеятельности...

Разделы