Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Информация о культуре » Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Актуальність теми полягає у вивченні творчості Джона Ноймайера, яке дало поштовх для розвитку сучасної хореографії. Саме ноймайєрівська танцювальна лексика вібрала усе – від чистої класики до американського «постмодерн данс», від умовної балетної пантоміми у стилі ХІХст.до стилізованих народних танців та побутових жестів. Також складні на перший погляд концептуальні вистави Ноймайєра, розраховані на різні сприйняття (сюжетний, поетичний, символічний, філософський) у залежності від потенціалу глядача.

Тому творчий вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету дуже великий, і може бути цільним порадником для керівників ансамблів та балетних труп.

Враховуючи все раніше сказане можна відзначити, що тема курсової роботи є актуальною.

Мета - на основі вивченого матеріалу і систематизації наукової літератури, зробити аналіз впливу творчої діяльності Д. Ноймайєра на розвиток сучасної хореографії.

Наукова новизна полягає у вивченні особливостей балетмейстерської роботи Д. Ноймайєра та його експерементів у напрямку так званого «симфонічного танцю».

Практичне значення роботи полягає в тому, що розробки цієї наукової роботи можуть бути використані при підготовки до лекцій на уроках таких дисциплін як «Історія хореографічного мистецтва», та «Мистецтво балетмейстера».

Еще по теме:

Мусейоны Древней Греции
В Античную эпоху были заложены основные направления в философии, архитектуре, литературе, законодательстве и т.д. Несомненно, что все созданное человеческим гением в эпоху Эллады и Древнего Рима получило в дальнейшем осмысление и творческ ...

Самый совершенный музыкальный инструмент – человеческий голос
Февраль – «Песни, романсы, арии из опер и оперетт». Были представлены две разновидности голоса – сопрано и бас. (Песня Марфы из оперы «Хованщина» М. Мусоргского; Песня варяжского гостя из «Садко» Н. Римского-Корсакова и др). Март. «Тенор ...

Западная и восточная типы культуры
В зависимости от региональной принадлежности в культурологии принято выделять 3 крупных типа культуры: - западный - восточный - западно-восточный, евразийский Отличия Западной и Восточной культуры: 1. они различаются динамикой развит ...

Актуально о культуре

Художественная культура


Художественная культура есть многосторонний процесс и результат эстетического преобразования сферы человеческой жизнедеятельности...

Разделы