Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Информация о культуре » Вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету

Актуальність теми полягає у вивченні творчості Джона Ноймайера, яке дало поштовх для розвитку сучасної хореографії. Саме ноймайєрівська танцювальна лексика вібрала усе – від чистої класики до американського «постмодерн данс», від умовної балетної пантоміми у стилі ХІХст.до стилізованих народних танців та побутових жестів. Також складні на перший погляд концептуальні вистави Ноймайєра, розраховані на різні сприйняття (сюжетний, поетичний, символічний, філософський) у залежності від потенціалу глядача.

Тому творчий вклад Джона Ноймайєра в мистецтво балету дуже великий, і може бути цільним порадником для керівників ансамблів та балетних труп.

Враховуючи все раніше сказане можна відзначити, що тема курсової роботи є актуальною.

Мета - на основі вивченого матеріалу і систематизації наукової літератури, зробити аналіз впливу творчої діяльності Д. Ноймайєра на розвиток сучасної хореографії.

Наукова новизна полягає у вивченні особливостей балетмейстерської роботи Д. Ноймайєра та його експерементів у напрямку так званого «симфонічного танцю».

Практичне значення роботи полягає в тому, що розробки цієї наукової роботи можуть бути використані при підготовки до лекцій на уроках таких дисциплін як «Історія хореографічного мистецтва», та «Мистецтво балетмейстера».

Еще по теме:

Травы
На день летнего солнцестояния в северных странах приходится самый пышный расцвет природы. Появляются первые ягоды, в изобилии грибы и в самом соку травы. В народе верили, что все чудодейственные и целебные травы распускаются как раз в но ...

Системное построение культуры
В культорологии выдел 2 осн-х вида К.: 1. Матер.; 2. Дух-я. Главным критерием, разгранич этих культур явл не форма сущ-я, а хар-р потребностей, на удовлет кот направлены культ ценности. Матер культ удовлет матер потребности чел в еде. Дух ...

Основные характерные черты культуры Египта
Основные особенности культуры: иероглифическое письмо, художественный стиль, религиозные представления и культ мертвых. Характеризуется особым вниманием к внутреннему миру человека, точным изображением драматизма жизненных переживаний. Л ...

Актуально о культуре

Художественная культура


Художественная культура есть многосторонний процесс и результат эстетического преобразования сферы человеческой жизнедеятельности...

Разделы